Boka transport med Truckbeat i Norrköping

Truckbeat samarbetar med många lokala partners verksamma inom Norrköping. Vi trafikerar dagligen Mälardalen - upp och ner från Skåne, samt västerut mot Jönköping och Göteborg. Här erbjuds tjänster från åkerier specialiserade på snabba kurirtransporter, lokala palltransporter samt regionala transporter för partigods eller hela lastbilar.

Se hur det fungerar
Se hur det fungerar

Norrköping som stad

Norrköping är en tätort i Norrköpings kommun i Östergötland, Sverige, och fungerar som centralort för kommunen. Det är den elfte största tätorten i Sverige.

Staden ligger vid Bråviken, omfamnad av Motala ström som flyter genom staden. Norrköping har historiskt varit en stad med fokus på industri, handel och sjöfart. Textilindustrin utgjorde grunden för stadens näringsliv fram till 1960-talet.


Logistiken i Norrköping

Norrköping är en betydande aktör inom transportsektorn, framför allt tack vare sitt strategiska läge. Staden, som är belägen vid Bråviken, har länge varit en plats för industri, handel och sjöfart, vilket gör transportföretagen i Norrköping till en mångsidig resurs.

Norrköpings hamn sträcker sig över cirka 6000 meter kajer och 115 hektar markområden med cirka 65 000 kvadratmeter magasin.

Självklart är vägtransport en betydande möjlighet i Norrköping med direkt anslutning till E4 (en av Sveriges huvudmotorvägar) och E22. Det möjliggör en smidig anslutning till både norra och södra Sverige. Norrköpings strategiska läge mellan olika storstadsregioner är av stor betydelse. Halva Sveriges befolkning nås inom en radie av 20 mil från regionens kärna, vilket gör Norrköping till ett viktigt nav för transportföretag.

Norrköping