Boka transport med Truckbeat i Jönköping

Truckbeat samarbetar med många lokala partners som verkar inom Jönköping län och även regionalt, söderut och norrut från Jönköping. Vi trafikerar dagligen områden söder om Jönköping såsom Vaggeryd, Skillingaryd och Värnamo. Här erbjuds tjänster från åkerier specialiserade på snabba kurirtransporter, lokala palltransporter samt regionala transporter för partigods eller hela lastbilar.

Se hur det fungerar
Se hur det fungerar

Jönköping som stad

Jönköping är centralort i Jönköpings kommun och är residensstad för Jönköpings län. Det är den tionde största tätorten i Sverige. Den nuvarande stadsstrukturen har bildats genom sammanslagningen av tidigare separata områden - Jönköping och Huskvarna. Staden täcker en betydande yta och rankas sjätte största i landet i fråga om geografisk utbredning.


Logistik i Jönköping

Jönköping utgör ett av Sveriges centrala logistiknav. Genom sjötransport, flyg, vägar och järnvägar möjliggörs godstransporter till nästan alla delar av världen. Det strategiska läget i Sverige, med utmärkt tillgänglighet till vägnätet inklusive E4 och väg 25, har lockat många produktionsföretag att etablera sig här över tid. Som ett resultat av detta har Jönköping flera lokala åkeriföretag.

Jönköping