Boka transport med Truckbeat i Göteborg

Truckbeat samarbetar med många lokala partners verksamma inom Göteborg. Vi trafikerar dagligen Västkusten - upp och ner från Skåne, samt österut mot Jönköping och Mälardalen. Här erbjuds tjänster från åkerier specialiserade på snabba kurirtransporter, lokala palltransporter samt regionala transporter för partigods eller hela lastbilar

Se hur det fungerar
Se hur det fungerar

Göteborg som stad

Göteborg är Sveriges näst största tätort, efter Stockholm, och Nordens femte största stad. Samhället ligger på västkusten vid Göta älvs mynning. Staden Göteborg anlades på initiativ av kung Gustav II Adolf och fick sina stadsprivilegier 1621. Med anledning av sin stadsplanering kallades Göteborg av holländarna under många år för Nya Amsterdam. På 1800-talet industrialiserades Göteborg till stor del av inflyttade britter, och under denna tid fick Göteborg smeknamnet "Lilla London", som fortfarande används.


Logistiken i Göteborg

Göteborg är en central knutpunkt för flera speditörer, åkerier, transport- och logistikföretag. Med sitt fantastiska läge, viktiga hamn, internationella flygplats, väg- och järnvägsförbindelser är staden en robust plats för transport och logistik. Göteborgs hamn är Nordens största hamn och fungerar som en länk mellan Atlanten och Östersjön. Göteborgs hamn har ett stort utbud av olika logistiktjänster. Här finns möjligheter till godsterminaler med av- och omlastning, lagerhållning och distribution av gods.

Med europavägarna E6, E20 och E45 som passerar genom staden finns goda möjligheter för transport av gods med lastbil eller trailers. Om du behöver skicka gods från Göteborg till Stockholm, Oslo, Malmö eller Köpenhamn, går det på bara några timmar. Längs vägarna finns även flera distributionscenter och logistiklager som kan stötta och effektivisera dina transporter.

Göteborg